ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
เนื้อหา : ประกาศใช้แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
วันที่ประกาศ : 14/10/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]