ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดป่าบ้านหนองด่าน (ช่าง 2) บ้านหนองด่าน ม. 6 ต.ด่านช้าง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเข้าวัดป่าบ้านหนองด่าน (ช่าง 2) บ้านหนองด่าน ม. 6 ต.ด่านช้าง
วันที่ประกาศ : 15/12/2563
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]