ประกาศใช้ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเสรี บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง
เนื้อหา : โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยเสรี บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 08/01/2564
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]