ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
27/05/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/05/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 2 จำนวน 1 โครงการ งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
26/05/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องการสรรหาที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
19/05/2563 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และหลักเกณฑ์การสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
08/05/2563 ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/04/2563 รายงานผลการปฏิบัติงาน เทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/04/2563 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/04/2563 เทศบาลตำบลนากลาง ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือสรรเป็นพนักงานจ้าง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/04/2563 ประชาสัมพันธ์ รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
23/03/2563 เทศบาลตำบลนากลาง มีความยินดีรับโอนพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/03/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
06/03/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2563 และ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
17/02/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
17/02/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครที่เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครกับ ศุูนย์สุขภาพชุมชน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครที่โรงพยาบาลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/01/2563 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนากลาง 3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องสรรหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนากลาง 3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/01/2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/12/2562 คู่มือบริการประชาชน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/12/2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/12/2562 เทศบาลตำบลนากลาง ร่วมกับโรงพยาบาลนากลาง จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 "แล่นอ้อมภู ดูเสมาพันปี" เพื่อหารายได้ในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโรงพยาบาลนากลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณสิตา 093-3259729 คุณสุภาพร 095-6689126 คุณสมใจ 095-1869957และคุณจินตนา 062-1175149 ได้เหงื่อ ได้บุญ ได้หุ่น ได้สุขภาพ มาสมัครกันเยอะๆนะคะ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]