ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพส
17/02/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
17/02/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563 งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครที่เทศบาลตำบลนากลาง งานบริการแปละเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครกับ ศุูนย์สุขภาพชุมชน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
05/02/2563 รายชื่อ สมัครวิ่งภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 สมัครที่โรงพยาบาลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนากลาง 3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
20/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องสรรหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างโรงเรียนเทศบาลนากลาง 3 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/01/2563 ประชาสัมพันธ์รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
06/01/2563 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ.2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
18/12/2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/12/2562 เทศบาลตำบลนากลาง ร่วมกับโรงพยาบาลนากลาง จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศลภูน้อยมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 "แล่นอ้อมภู ดูเสมาพันปี" เพื่อหารายได้ในการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะโรงพยาบาลนากลาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพิณสิตา 093-3259729 คุณสุภาพร 095-6689126 คุณสมใจ 095-1869957และคุณจินตนา 062-1175149 ได้เหงื่อ ได้บุญ ได้หุ่น ได้สุขภาพ มาสมัครกันเยอะๆนะคะ งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/11/2562 ประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
13/11/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการครูสอนภาาาอังกฤษโดยชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
05/11/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาลตำบลนากลาง งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1/2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/10/2562 ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2562 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การชำระภาษีท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/10/2562 แจ้งหยุดการจ่ายนำ้ประปา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/10/2562 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อปฏิบัติงานสอนโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 สาขาวิชาเอกภาษจีน งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
08/10/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/10/2562 ประชาสัมพันธ์ แผนงาน โครงการ ประเภทรายจ่ายเพื่อการลงทุน หรือโครงการสำคัญ ๆประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป้นจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (กองการศึกษา) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
27/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ผลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับจ้างปฏิบัติงานด้านการคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]