เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ประกาศ เรื่อง ขยายเวลากำหนดเวลาจัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.2563 (ภ.ด.ส.3)
วันที่ประกาศ : 29/11/2562
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]