เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : คำสั่งเทศบาลตำบลนากลาง ที่ 647/2563 เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
วันที่ประกาศ : 19/10/2563
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]