เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์การยกระดับเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ประกาศ : 09/11/2563
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

สามารถเข้าสู่เว็ปไซต์ ป.ป.ช. เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่3 (พ.ศ.2560-2564 )  URL เว็ปไซต์  https://www.nacc.go.th/NACCPPWFC?


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]