» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด
ค้นหา :
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานผู้โพสต์
19/09/2565
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565

[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
05/08/2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2565

[ เปิดอ่าน 58 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/07/2565
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
27/06/2565
สื่ออินโฟกราฟิกรณรงค์ ผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21/06/2565
พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียน3ชั้นโรงเรียนเทศบาลนากลาง1

[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
20/06/2565
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565

[ เปิดอ่าน 80 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
16/06/2565
สรุปผลงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทต.นากลาง

[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
15/06/2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
31/05/2565
วันงดสูบบุหรี่โลก

[ เปิดอ่าน 64 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
23/05/2565
"วันงดสูบบุหรี่โลก"

[ เปิดอ่าน 89 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
19/05/2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕

[ เปิดอ่าน 21 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
18/05/2565
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
29/04/2565
ประกาศกำหนดการเลื่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565

[ เปิดอ่าน 85 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
25/04/2565
โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ในกิจกรรมพัฒนาระบบป้องกันและ ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในชุมชน ปีงบประมาณ 2565

[ เปิดอ่าน 77 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
22/04/2565
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

[ เปิดอ่าน 88 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
07/04/2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มีนาคม 2565

[ เปิดอ่าน 81 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
31/03/2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

[ เปิดอ่าน 129 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21/03/2565
ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลวัดในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2565

[ เปิดอ่าน 155 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/02/2565
รายงานผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ. 2564

[ เปิดอ่าน 97 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
25/02/2565
ประชาสัมพันธ์ทะเบียนพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2565

[ เปิดอ่าน 127 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
15/02/2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน มกราคม 2565

[ เปิดอ่าน 104 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
27/01/2565
จดหมายข่าวประจำเดือน ธันวาคม 2564

[ เปิดอ่าน 91 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
05/01/2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

[ เปิดอ่าน 78 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
21/12/2564
ข้อมูลทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์เจ้าบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2564

[ เปิดอ่าน 71 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/11/2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน ตุลาคม 2564

[ เปิดอ่าน 63 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/10/2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กันยายน 2564

[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
29/09/2564
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวประจำเดือน สิงหาคม 2564

[ เปิดอ่าน 77 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
24/09/2564
โครงการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อ ปีงบประมาณ 2564 ในกิจกรรมการเฝ้าระวังควบคุม และป้องกันโรคในงานบุญต่างๆ ในพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง

[ เปิดอ่าน 51 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
31/08/2564
โครงการจัดระบบศูนย์ห่วงใยไทนากลาง เทศบาลตำบลนากลางปีงบประมาณ 2564

[ เปิดอ่าน 68 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
30/08/2564
โครงการเฝ้าระวังความปลอดภัยร้านค้าและพัฒนามาตราฐานร้านอาหาร แผงลอย ปีงบประมาณ 2564

[ เปิดอ่าน 69 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]