» ข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด
ค้นหา :
วันที่
หัวข้อข่าว หน่วยงานผู้โพสต์
30/05/2566
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง

[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
26/05/2566
ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแจ้งเปิดโรงฆ่าสัตว์

[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
25/05/2566
ติดตามฟื้นฟูลำห้วยเดื่อ

[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
16/05/2566
ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ตำบลนากลาง

[ เปิดอ่าน 20 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
03/05/2566
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB1.1.16

[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/05/2566
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/04/2566
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
24/04/2566
QR Code ข้อมูลสำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส.

[ เปิดอ่าน 18 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
13/04/2566
สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๖

[ เปิดอ่าน 27 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
12/04/2566
นายกร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาสนามกีฬาโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์

[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
11/04/2566
พิธีเปิดจุดตรวจหลักจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2566

[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
03/04/2566
โครงการเครื่อข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/03/2566
เด็กและเยาวชน

[ เปิดอ่าน 27 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
28/03/2566
สายด่วน 042-359199

[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
23/03/2566
รับประกาศนียบัตร

[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
22/03/2566
โครงการพัฒนาศักยภาพขององค์กรชุมชนและองค์กรสตรี

[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
22/03/2566
โครงการ "วัน อปพร. ประจำปี 2566"

[ เปิดอ่าน 21 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
22/03/2566
ประชุม E-Service

[ เปิดอ่าน 42 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
14/03/2566
โครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ

[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
14/03/2566
โครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ

[ เปิดอ่าน 24 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
13/03/2566
กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ

[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
08/03/2566
ออกพื้นที่ระงับเหตุรำคาญ

[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
07/03/2566
โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

[ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
02/03/2566
รับมอบนโยบาย พณฯ นายกรัฐมนตรี

[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]

กองยุทธศาสตร์ ฯ
13/01/2566
ของรางวัล งานวันเด็ก

[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
09/01/2566
งานทำบุญตักบาตร อาคารสำนักงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ นี้

[ เปิดอ่าน 40 ครั้ง ]

งานวิชาการและเผยแพร่
09/01/2566
ลงนามถวายพระพร

[ เปิดอ่าน 26 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
21/12/2565
กิจกรรมทำไม้กวด

[ เปิดอ่าน 36 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
15/12/2565
จดหมายข่าวประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

[ เปิดอ่าน 27 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
02/12/2565
ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง การแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบ

[ เปิดอ่าน 33 ครั้ง ]

งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12]

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]