ประชาสัมพันธ์ทะเบียนพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2565
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : ทะเบียนพันธุกรรมพืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อสำรวจความหลากหลายของพันธุกรรมพืชในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สามารถนำไปเป็นสื่อในการเรียนการสอน และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้กับเด็กและบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป
วันที่ข่าว : 25/02/2565
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044-33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]