ประชาสัมพันธ์ ฐานข้อมูลวัดในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี พ.ศ.2565
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อประกอบพิธีต่างๆหรือนำไปประกอบดำเนินงานในโอกาสต่อไป
วันที่ข่าว : 21/03/2565
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 04235904433
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]