วันงดสูบบุหรี่โลก
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนากลาง โดยการมอบหมายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนากลางภายใต้การนำของ
นายทวีศักดิ์ จันทะศรีนายกเทศมนตรีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ร.ร.กุดแห่วิทยา ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง ซึ่งเป็น
ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 2 เปิดสอนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู
และนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่
(แบบไม่เผาไหม้) เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากุ ที่กฎหมายห้ามการนำเข้า ห้ามจำหน่าย หรือห้ามมีไว้ในครอบครอง เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีการโฆษณาและซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมายในตลาดออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย
เพื่อเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้เสพหน้าใหม่ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา
ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ซึ่งอาจนำไปสู่การเสพสิ่งเสพติดประเภทอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต ในการนี้นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะกับเด็กนักเรียนระดับ ม.ต้น เพื่อให้ความรู้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ
และมอบสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย
วันที่ข่าว : 31/05/2565
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044-33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]