"วันงดสูบบุหรี่โลก"
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตำบลนากลาง มอบหมายให้ฝ่ายบริการสาธารณสุขออกแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ และติดป้ายสัญลักษณ์
ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ โรงเรียน
ศาสนสถาน และบ้านปลอดบุหรี่ ฯลฯ เนื่องในโอกาสที่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก”
โดยปฏิบัติการในพื้นที่ ชุมชนหนองด่าน ชุมชนนากุดผึ้ง ชุมชนแก้วอุดม ชุมชนด่านคำ ชุมชนแก้วมุงคุณ ตามมาตรการ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมยาสูบและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
วันที่ข่าว : 23/05/2565
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044-33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]