พบว่ามีสุนัขที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 9 พ.ย 65 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนากลาง พบว่ามีสุนัขที่ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ที่บ้านโนนงาม หมู่ที่ 13 ต.ฝั่งแดง มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่สัมผัสสุนัขติดเชื้อ จำนวน 4 ราย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้ระบาดในพื้นที่ เทศบาลตำบลนากลางจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่เป็นเจ้าของสุนัขและแมวยังไม่ได้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในปีงบประมาณ 2565 สามารถติดต่อขอรับวัคซีนดังกล่าว ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนากลาง สอบถามข้อสงสัยโทร 042-359044-31
**ในการขอรับวัคซีนให้นำกระติกใส่น้ำแข็งมาด้วยค่ะ**
วันที่ข่าว : 14/11/2565
หน่วยงาน : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
ผู้โพส : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]