ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ตำบลนากลาง
เนื้อหากิจกรรมโดยย่อ : เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลนากลางได้กำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันที่ 16, 20 และ 27 พฤษภาคม 2566 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ให้อยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมีชุมชนต่างๆของตำบลนากลางเข้าร่วมกิจกรรมนำขบวนเข้าร่วมแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดย นายสุพจน์ ฮาดสม กำนันตำบลนากลาง กล่าวรายงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามเทศบาลตำบลนากลางที่นี่
วันที่ข่าว : 16/05/2566
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้โพส : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 33
รายละเอียดข่าวสาร

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]