ประกาศใช้รากลางโครงการก่อสร้างถนนสายโคกสีกา – กุดแห่ ช่วงที่ 4 บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : โครงการก่อสร้างถนนสายโคกสีกา – กุดแห่ ช่วงที่ 4 บ้านกกค้อ (ชุมชนโคกสีกา) หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 10/02/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]