ประกาศใช้ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ภายในโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1
วันที่ประกาศ : 21/02/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]