สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
เนื้อหา : ต.ค 2564.- มี.ค 2565
วันที่ประกาศ : 01/04/2565
หน่วยงาน : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 33
รายละเอียด

กรอกเนื้อหาข่าวสารที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]