ประกาศใช้ราคากลางโครงการถมดินคันคูรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อหา : โครงการถมดินคันคูรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ : 02/08/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]