ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุศดี ชุมชนภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุศดี ชุมชนภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 05/09/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]