ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน
วันที่ประกาศ : 23/09/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]