ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก กกค้อ หมู่ที่1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
เนื้อหา : ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก กกค้อ หมู่ที่1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
วันที่ประกาศ : 22/12/2565
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]