ประกาศใช้รากลางปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน - กุดแห่ (ช่วงที่ 1) ม.7-ม.15 ต.นากลาง
เนื้อหา : ปรับปรุงถนน คสล.เดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน - กุดแห่ (ช่วงที่ 1) ม.7-ม.15 ต.นากลาง
วันที่ประกาศ : 28/04/2566
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]