ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง
เนื้อหา : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอัมพวัน หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 07/04/2566
หน่วยงาน : งานพัสดุและทรัพย์สิน
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042-359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]