ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 15 ตำบลนากลาง
เนื้อหา : ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. เดิม โดยการปู แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านหนองบัวคำแสน – กุดแห่ (ช่วงที่ 1) หมู่ที่ 7 – หมู่ที่ 15 ตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 22/05/2566
หน่วยงาน : งานพัสดุุ
ผู้ประกาศ : งานพัสดุ
เบอร์โทรศัพท์ : 042359044 ต่อ 30
รายละเอียด


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]