เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 28/12/2565
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

เทศบาลตำบลนากลาง โดยงานกิจการสภา ประกาศใช้ระเบียบสภาเทศบาลำบลนากลาง ว่าด้วย หลักเณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง 


[ ปิดหน้าต่างนี้ ]