เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอญัตติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 และระเบียบสภาเทศบาลตำบลนากลาง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง พ.ศ. 2565
วันที่ประกาศ : 29/12/2565
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]