เนื้อหาประชาสัมพันธ์ : ด้วยสำนักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ำ ได้นำเนินการติดตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้า (Early Waening) ชนิดสถานีเตือนภัยด้วยระดับน้ำ บริเวณสะพานเทศบาล 1 หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังอุทกภัยบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำลำห้วยเดื่อเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ประกาศ : 29/12/2565
ผู้ประกาศ : งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รายละเอียด

เพิ่มเนื้อหาประชาสัมพันธ์ที่นี่

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]