[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
ส่งตัวกลับบ้าน
นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง มอบหนังสือการกักตัวครบกำหนดเวลา และส่งตัวผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา


[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
ส่งมอบแคร่ไม้ และสิ่งของบริจาค
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำแคร่ไม้ส่งมอบให้กับผู้นำชุมชน เพื่อใช้ในศูนย์พักคอย


[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
เตรียมจุดพักคอย
เตรียมสถานที่เพื่อรองรับจุดพักคอย โรงเรียนบ้านหนองด่าน


[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]
จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
เมื่อเวลา 09.00น. ของวันนี้ 📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลอย่างมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 8/2564 และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5/2564 เพื่อเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการดังนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนากลาง,คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล,และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 12 ครั้ง ]
พ่นยาฆ่าเชื้อ
เทศบาลตำบลนากลาง โดยทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามทามไลน์ของผู้ป่วย ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลด่านช้างเป็นเพศชาย อายุ 39 ปี เดินทางกลับจากจังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่สีแดง


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
พ่นยาฆ่าเชื้อ หมู่ 2.ตำบลกุดแห่
ีพ่นยาฆ่าเชื้อ บ้านพักผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในพื้นที่เทศบาลตำบลนากลาง (เคสที่ 45 ของอ.นากลาง) เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหนองบัวฯ กลับจากฝึกงานที่ CP land เขตลาดกระบัง อยู่บ้านเลขที่ 126/1 ม.2 บ้านโพธิ์ค้ำ ต.กุดแห่


[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
พ่นยาฆ่าเชื้อ
เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจ ออกปฏิบัติงานควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิท-19 พ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่ร้านสะดวกซื้อข้าง ธกส.และร้านแว่นท็อปเจริญ ตามคำร้องขอของสาธารณสุขอำเภอ พร้อมให้คำแนะนำการทำความสะอาด การปฏิบัติตัว การสังเกตุอาการ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากร้านค้าในพื้นที่


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
มอบนโยบาย
วันนี้ เวลา 09.30 น. และเวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลนากลาง จัดประชุมเพื่อรับมอบนโยบายการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายทวีศักดิ์ จันทะศรี โดยมี ปลัดเทศบาล /รองปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกอง ทุกกอง/ หัวหน้าฝ่าย ทุกกอง ข้าราชการ พนักงานจ้าง และจ้างเหมาบริการทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับ ท่านนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง คณะผู้บริหาร และคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
แถลงนโยบาย
มื่อเวลา 09.30 น. นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลนากลาง ก่อนเข้ารับตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ้่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ชั้น 4 # เทศบาลตำบลนากลาง

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •