[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563


[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายสมคิด พรมที รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าพระลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
เทศบาลตำบลนากลางต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่ และ ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ร่วมต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม และพิธีวางพานดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง และนายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้ออกประเมินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประกอบด้วย -หมู่ 2 กกโพธิ์ ตำบลนากลาง -หมู่ 5 นันทจันทร์ ตำบลนากลาง -หมู่ 11 หนองหญ้าปล้อง ตำบลนากลาง -หมู่ 7 นากุดผึ้ง ตำบลด่านช้าง -หมู่ 11 ด่านคำ ตำบลด่านช้าง และ -หมู่ 14 ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค พร้อมทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
จัดประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง โดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลาง จัดประชุมเตรียมการจัดงาน โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีตัวแทนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/ตัวแทนชุมชน/ตัวแทนกลุ่มสตรีและตัวแทนสถานศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
โครงการประชุมเนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทางและการนำขยะต้นทางของ อปท.ต่างๆ มากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลางจัดโครงการประชุมเนื้อหาแนวทางการบริหารจัดการขยะต้นทางและการนำขยะต้นทางของ อปท.ต่างๆ มากำจัด ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมเทศบาลตำบลนากลาง โดยมี คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่/ตัวแทน หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
ส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ 2563
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง โดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและประชาชนชาวอำเภอนากลาง ร่วมส่งเสริมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ได้รับเกียรติโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดี ส.ส.หนองบัวลำภู ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมมีขบวนแห่จำลองการเสด็จลงมาจากเทวโลกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และและพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยพระสงฆ์ จำนวน 88 รูป ณ วัดสันติธรรมบรรพต (วัดภูน้อย) อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำภู 🙏🙏🙏


[ เปิดอ่าน 0 ครั้ง ]
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษา
🙏🙏🙏 เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน คณะครู ลูกจ้างเทศบาลตำบลนากลาง และประชาชนชาวอำเภอนากลาง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดสันติธรรมบรรพต วัดภูน้อย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •