[ เปิดอ่าน 1 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น "พ้นภ้ย"
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การใช้แอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “พ้นภัย” เป็นช่องทางในการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อประสบสาธารณภัย


[ เปิดอ่าน 25 ครั้ง ]
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓
วันนี้เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ยินดีต้อนรับ คณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดผลประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓ ๑.นายชัยวัฒน์ ดาวเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธาน) ๒.นายอุทัย อินทร์บุ ประธานสภาเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (อนุกรรมการ) ๓.หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดหนองบัวลำภู (อนุกรรมการ) ๔.นายสุริยนต์ ประชามาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีสุขนาล้อม (อนุกรรมการ) ๕.ท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภูหรือผู้แทน (อนุกรรมการและเลขานุการ) ๖.ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ท.จ. หนองบัวลำภู (ผู้ช่วยเลขานุการ) ณ ห้องประชุมภูน้อย ๒ สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 16 ครั้ง ]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
วันนี้ เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนากลางจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 พร้อมทั้งเลือกประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 ตำบลนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563
เมื่อวันที่ ๓๐-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ผ่านมาเทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง หัวหน้าส่วนราชการ วาที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง นายนายณัฐวุฒิ กองจันทร์ดีส.ส.จังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมงานการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลนากลาง ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา เป็นประจำทุกปี ซึ่งได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีเปิด และขอขอบคุณผู้สนับสนุนของรางวัล ร้านมัจฉา ขอบคุณประชาชน ขอบคุณชุมชนทุกหมู่บ้าน ที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆและร่วมลอยกระทงด้วยกันในครั้ง ณ สวนสาธารณะหนองนำนันทจันทร์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2563


[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายสมคิด พรมที รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล คณะครูเทศบาล พนักงานจ้างและลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาราชสักการะ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณหน้าพระลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
เทศบาลตำบลนากลางต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายงาน เจ้าหน้าที่ และ ว่าที่ร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ร่วมต้อนรับ นายปิติภณ โพธิ์ใต้ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563
📢📢📢เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และคณะครู เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม และพิธีวางพานดอกไม้สด ณ หอประชุมอำเภอนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 32 ครั้ง ]
โครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นางสาวพรพิมล บัวสด รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง และนายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย คณะกรรมการ ได้ออกประเมินโครงการหมู่บ้าน/ชุมชนต้นแบบหน้าบ้านหน้ามองใส่ใจสิ่งแวดล้อม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซึ่งในครั้งนี้ มีหมู่บ้านที่เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น จำนวน 6 หมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ประกอบด้วย -หมู่ 2 กกโพธิ์ ตำบลนากลาง -หมู่ 5 นันทจันทร์ ตำบลนากลาง -หมู่ 11 หนองหญ้าปล้อง ตำบลนากลาง -หมู่ 7 นากุดผึ้ง ตำบลด่านช้าง -หมู่ 11 ด่านคำ ตำบลด่านช้าง และ -หมู่ 14 ด่านช้าง ตำบลด่านช้าง


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก
พนักงานจ้างตามภารกิจเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู ได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเชิงรุก เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค พร้อมทั้งตรวจวินิจฉัยรักษาโรคเบื้องต้น และเผยแพร่ความรู้งานประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตน ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลนากลาง

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •