[ เปิดอ่าน 56 ครั้ง ]
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล
ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ณ ศูนย์รวมคะแนนประจำเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
ออกตรวจหน่วยเลือกตั้ง
นางกัญญาณี แก้วก่า ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนากลาง นายชัยพร ขันทะชา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ออกตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งทั้ง เขต 1และเขต 2 จำนวน 28 หมู่บ้าน


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
มอบบัตรเลือกตั้งและอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง
ส่งมอบบัตรเลือกตัง และอุปกรณ์การเลือกตั้ง ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ทั้งเขต 1และ เขต 2 ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 8 ครั้ง ]
อบรม ผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง
นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง อบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2


[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564


[ เปิดอ่าน 13 ครั้ง ]
เทศบาลตำบลนากลางแจกคู่มือและเอกสารแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง
วันที่ 3-5 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลนากลางดำเนินงานแจกจ่ายคู่มือและแผ่นผับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 4 ครั้ง ]
ประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานแจกจ่ายคู่มือและแผ่นผับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง
เทศบาลตำบลนากลาง นำโดย นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง และนายชยกร ปุญชัยสุมา รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงงานจ้าง และจ้างเหมาบริการ ได้ประชุมซักซ้อมแนวทางดำเนินงานแจกจ่ายคู่มือและแผ่นผับประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งให้กับครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3 เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 21 ครั้ง ]
ติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนากลาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนากลาง
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วย ว่าทีร้อยตรี รักชัย เลิศสุบิน นายอำเภอนากลาง ท้องถิ่นอำเภอนากลาง ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาานส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่ ให้การต้อนรับ นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะ ได้ออกตรวจติดตามการจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอนากลาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 52 ครั้ง ]
รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง
วันนี้ตั้งแต่เวลา08.00 น. เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นวันแรกของการรับสมัคร บรรยากาศมีทั้งผู้สมัครและญาติพี่น้องมาให้กำลังใจแก่ผู้สมัครซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563
จดหมายข่าว ประจำเดือน ธันวาคม 2563

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •