[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
กิจกรรมวันเด็ก
เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินกิจกรรมวันเด็ก ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำนันทจันทร์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
กิจกรรมงานบวงสรวงสักการะพระนเรศวรมหาราช
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2563 ตั้งแต่เวลา 05.30 น.นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ข้าราชการเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มเพื่อสักการะแด่ดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ สนามพระนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู


[ เปิดอ่าน 15 ครั้ง ]
ตักบาตรปีใหม่ 2563
เมื่อเวลา 07.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2563 เทศบาลตำบลนากลางนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายทองหลั่น เกษทองมา พร้อมคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลางและพ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอนากลาง ร่วมกิจกรรมโครงการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2563 ณ สวนสาธารณะหนองน้ำนันทจันทร์


[ เปิดอ่าน 5 ครั้ง ]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อเวลา 09.00 น. นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทสมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี


[ เปิดอ่าน 6 ครั้ง ]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2562
นายชัยพร ขันทะชา ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมเช้าตั้งแต่เวลา 07.00 น.ทำบุญตักบาตร ณ วัดศิริชัยพัฒนาราม ต่อด้วยพิธีวางพานพุ่มถวายความเคารพ ณ.หอประชุมอำเภอนากลาง(หลังใหม่)


[ เปิดอ่าน 2 ครั้ง ]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนากลางได้ดำเนินการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปีพ.ศ.2562 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างกองการศึกษา (โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม) และ (โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเทพมงคลพิชัย)


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
กิจกรรมงานลอยกระทง (ประกวดนางนพมาศ)
นายทองหลั่น เกษทองมา นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2562 ในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำนันทจันทร์


[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
กิจกรรมงานลอยกระทง (กิจกรรมประกวดกระทงสวยงาม)
การประกวดกระทงสวยงามจากชุมชน ทั้ง 28 ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนากลาง ส่งเข้าร่วมกิจกรรม ผลการประกวดชนะเลิศได้แก่ หมู่ 14 ต.นากลาง รองชนะเลิศ ได้แก่ หมุ่ 7ต.ด่านช้างและ รองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ หมู่ 2 ต.กุดแห่ สวยๆทั้งนั้น


[ เปิดอ่าน 14 ครั้ง ]
กิจกรรมงานลอยกระทง (ประกวด เดือน-ดาว บ่าวสาวนากลาง)
อีกหนึ่งกิจกรรม ที่เทศบาลตำบลนากลางได้ดำเนินไว้ให้เยาวชนในเขตเทศบาลตำบลนากลางได้แสดงออก


[ เปิดอ่าน 10 ครั้ง ]
กิจกรรมงานลอยกระทง (ประกวด อิเกิ้ง)
อีกหนึ่งเวที ที่เทศบาลตำบลนากลางได้จัดไว้สำหรับเยาวชน

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •