ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์หนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ ม.5 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม งานพัสดุและทรัพย์สิน
19/12/2562 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านกกค้อ หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำหนองน้ำนันทจันทร์ บ้านนันทจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
04/12/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเอนกประสงค์ หน้าโรงเรียนเทศบาล1 บ้านกกค้อ หมู่ที่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/10/2562 ทดสอบระบบ เทศบาล
15/10/2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ-คำแสน บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/10/2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูน้อย ม.6 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ- คำแสนบ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •