ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
17/10/2562 ทดสอบระบบ เทศบาล
15/10/2562 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ-คำแสน บ้านหนองบัวคำแสน หมู่ที่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
11/10/2562 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานพัสดุและทรัพย์สิน
07/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางซ่อมสร้างถนนลาดยางเดิมโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านภูน้อย ม.6 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
01/10/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศรีสุวรรณ- คำแสนบ้านหนองบัวคำแสน หมู่ 7,15 ต.นากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้งถนน คสล.ภายในบ่อขยะเทศบาลตำบลนากลาง ต.ด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
16/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนภายในโรงเรียบนเทศบาล 1 บ้านกกค้อ หมู่ 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/09/2562 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำ ถนนศิริมงคล บ้านกุดแห่ ม.1 ต.กุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/09/2562 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดจ้างออกแบบ ค่าควบคุมงาน งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/08/2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างอาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียน 1/2562 จำนวน 30 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •