[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง
วันนี้ในเวลา 09.00 น.เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 นำโดยนายพรณรงค์ นิลนะมะ ประธานสภาเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมคณะสมาชิกสภาทั้ง 2 เขต,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อญัติติต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนากลาง ชั้น 4


[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]
ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแจ้งเปิดโรงฆ่าสัตว์
ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องแจ้งเปิดโรงฆ่าสัตว์


[ เปิดอ่าน 3 ครั้ง ]
ติดตามฟื้นฟูลำห้วยเดื่อ
เมื่อเวลา 13.30 น.ของวันนี้ นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมคณะผู้บริหาร,คณะสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ จันหวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะที่ได้เดินทาง มาเพื่อติดตามการดำเนินการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ คลองห้วยเดื่อ บริเวณสะพานข้ามถนนหมายเลข 210 ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 อาคารเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 19 ครั้ง ]
ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ตำบลนากลาง
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลนากลางได้กำหนดจัดงานส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันที่ 16, 20 และ 27 พฤษภาคม 2566 เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของชาวอีสาน ให้อยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้แก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป โดยมีชุมชนต่างๆของตำบลนากลางเข้าร่วมกิจกรรมนำขบวนเข้าร่วมแข่งขันอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดย นายสุพจน์ ฮาดสม กำนันตำบลนากลาง กล่าวรายงานในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามเทศบาลตำบลนากลางที่นี่


[ เปิดอ่าน 34 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB1.1.16
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สายพันธุ์ XBB1.1.16


[ เปิดอ่าน 23 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
สื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
📢📢📢#ประชาสัมพันธ์โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) หรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคติดเชื้อในระบบประสาทจากสัตว์สู่คน เชื้อโรคพิษสุนัขบ้าไม่ได้พบแค่ในสุนัขเท่านั้น แต่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น สุนัข แมว วัว ลิง หนู กระต่าย เป็นต้น ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มียารักษา แต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน! ♦️อาการโรคพิษสุนัขบ้า มีอะไรบ้าง ? อาการเริ่มแรก : ไข้ต่ำ เจ็บคอ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย และต่อมาจะมีอาการคันบริเวณแผลที่ถูกกัด มีอาการคลุ้มคลั่ง อาการทางประสาท : กระสับกระส่าย กลัวแสง ไม่ชอบเสียงดัง กระวนกระวาย มีอาการหนาวสั่น กลืนลำบากโดยเฉพาะของเหลว อย่างเช่นน้ำ โดยจะมีอาการเกร็ง ทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ อาการสุดท้าย : เกร็ง หายใจไม่ออก แน่นหน้าอก กล้ามเนื้อกระตุก รวมถึงแขนขาอ่อนแรงลง หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด ♦️หากถูกกัดแล้ว ควรปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไร? 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาด ฟอกสบู่เบาๆ ให้ถึงก้นแผล และล้างสบู่ออกให้หมด (ทำซ้ำเป็นเวลานาน 15 นาที) 2. ทายาเบตาดีน การล้างแผลจะช่วยโอกาสการติดเชื้อได้ถึง 80% 3. รีบมาพบแพทย์โดยเร็วที่สุด เพื่อจะได้ประเมินระดับของบาดแผล และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ♦️หมายเหตุ : โรคพิษสุนัขบ้าไม่สามารถรักษาได้ แต่สามารถป้องกันได้ การป้องกันตนเองที่ดีที่สุดคือ ป้องกันไม่ให้ถูกสัตว์มีเชื้อกัด และรับวัคซีนเมื่อถูกสัตว์ที่ไม่มั่นใจว่ามีเชื้อกัดทันที หากไม่มั่นใจควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียด


[ เปิดอ่าน 18 ครั้ง ]
QR Code ข้อมูลสำหรับใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้ง ส.ส.
ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกประกาศ ดังนี้ 1. กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันเลือกตั้ง 2. กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ในส่วนของจังหวัดหนองบัวลำภูมีดังนี้ (1) เขตเลือกตั้งที่ 1 หอประชุมอำเภอเมืองหนองบัวลำภู (2) เขตเลือกตั้งที่ 2 หอประชุมอำเภอศรีบุญเรือง (3) เขตเลือกตั้งที่ 3 หอประชุมอำเภอนากลาง 3. กำหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่งเวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. เป็นวันออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง ซึ่งงสถานที่เลือกตั้งตามข้อ 3. เป็นสถานที่เดียวกันกับข้อ 2.


[ เปิดอ่าน 27 ครั้ง ]
สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๖
#สืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี๒๕๖๖ 💦💧💦...สิบสามเมษามาบรรจบ เวียนมาครบอีกทีฤกษ์ปีใหม่ วันฟ้าเปิดเลิศล้ำของชาวไทย ปีติใจยินดีและปรีดา เชิญรดน้ำขอพรเครือญาติมิตร มารวมจิตกลมเกลียวกันถ้วนหน้า ประเพณีชื่นมื่นงดงามตา เย็นทั่วหล้าฉ่ำน้ำสงกรานต์ไทย...💦💧💦💧 เทศบาลตำบลนากลางจัดกิจกรรมบวงสรวงศาลหลักเมืองนากลาง (เจ้าปู่ลือคำหาญ) ศาลเจ้าปู่ชัยมงคล พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พีธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีไทยและความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย #เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 11 ครั้ง ]
นายกร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาสนามกีฬาโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์
#นายกร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาสนามกีฬาโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายงาน และคณะสภาเทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมด้านกีฬาประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อส่งเสริมการกีฬาให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง โดยมีทีมนักกีฬาจากชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนากลางเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •