[ เปิดอ่าน 7 ครั้ง ]
โครงการรณรงค์ ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
📢📢📢 #ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้อง เขตเทศบาลตำบลนากลางนำสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวรับการฉีดวัคซีน ควบคุมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามแผนกำหนดการออกให้บริการเคลื่อนที่หรือรับวัคซีนไปฉีดเองที่บ้านได้นะคะ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 58 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2565
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวประจำเดือน กรกฏาคม 2565


[ เปิดอ่าน 31 ครั้ง ]
จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]
สื่ออินโฟกราฟิกรณรงค์ ผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สื่ออินโฟกราฟิกรณรงค์ ผลการดำเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด


[ เปิดอ่าน 30 ครั้ง ]
พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียน3ชั้นโรงเรียนเทศบาลนากลาง1
#พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียน3ชั้นโรงเรียนเทศบาลนากลาง1 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.00-13.30 น. นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง ปลัดเทศบาลตำบลนากลาง รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 คณะครูและเจ้าหน้าที่สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลนากลาง ร่วมพิธีวางศิลากฤษ์ อาคารเรียน 3 ชั้น โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์บุญโฮม จารุสณโณ เจ้าอาวาสวัดป่าภูผายาว เป็นประธานพิธีสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน 7 รูป ในพิธีวางศิลากฤษ์ เพื่อเป็นสิริมงคลในการสร้างอาคารเรียนในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1


[ เปิดอ่าน 80 ครั้ง ]
ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565
#ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง มอยหมาย นายอุทัย อุทยา รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง นายจักราวุธ ภักดีสกุลสวรรค์ รองปลัดเทศบาลตำบลนากลาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และคณะทำงาน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ( Local Performance Assessment : LPA ) ณ ห้องประชุมภูน้อย 2 ชั้น 3


[ เปิดอ่าน 44 ครั้ง ]
สรุปผลงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทต.นากลาง
สรุปผลงานของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ทต.นากลาง


[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน พฤษภาคม 2565


[ เปิดอ่าน 64 ครั้ง ]
วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนากลาง โดยการมอบหมายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลนากลางภายใต้การนำของ นายทวีศักดิ์ จันทะศรีนายกเทศมนตรีได้บูรณาการการทำงานร่วมกับ ร.ร.กุดแห่วิทยา ม.1 ต.กุดแห่ อ.นากลาง ซึ่งเป็น ร.ร.ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภูเขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นายประสงค์ เหนือร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง พิษภัยของบุหรี่กฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ ผลิตภัณฑ์บุหรี่รูปแบบใหม่ (แบบไม่เผาไหม้) เช่น บุหรี่ไฟฟ้า บารากุ ที่กฎหมายห้ามการนำเข้า ห้ามจำหน่าย หรือห้ามมีไว้ในครอบครอง เนื่องจาก ในปัจจุบันมีการโฆษณาและซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมายในตลาดออนไลน์ที่เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อเป็นการป้องกันและลดจำนวนผู้เสพหน้าใหม่ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังเด็กและเยาวชนในระบบการศึกษา ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ซึ่งอาจนำไปสู่การเสพสิ่งเสพติดประเภทอื่น ๆ ได้อีกในอนาคต ในการนี้นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้พบปะกับเด็กนักเรียนระดับ ม.ต้น เพื่อให้ความรู้ร่วมกิจกรรมนันทนาการ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ ลด ละ เลิก บุหรี่ ให้กับทางโรงเรียนอีกด้วย


[ เปิดอ่าน 89 ครั้ง ]
"วันงดสูบบุหรี่โลก"
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลา นายธีระพงษ์ คงหินตั้ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนากลาง มอบหมายให้ฝ่ายบริการสาธารณสุขออกแจกจ่ายสื่อประชาสัมพันธ์ และติดป้ายสัญลักษณ์ ห้ามสูบบุหรี่ ในสถานที่สาธารณะที่มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ ได้แก่ โรงเรียน ศาสนสถาน และบ้านปลอดบุหรี่ ฯลฯ เนื่องในโอกาสที่ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็น “วันงดสูบบุหรี่โลก” โดยปฏิบัติการในพื้นที่ ชุมชนหนองด่าน ชุมชนนากุดผึ้ง ชุมชนแก้วอุดม ชุมชนด่านคำ ชุมชนแก้วมุงคุณ ตามมาตรการ การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการควบคุมยาสูบและการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •