[ เปิดอ่าน 50 ครั้ง ]
#ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
#ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
🔴 #ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
🔴 #ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วย สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้จัดทำข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ประชาชสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบ 🔹1.OCPB Connect แอปพลิเคชั่นให้บริการประชาชนด้านคุ้มครองผู้บริโภค 🔹 2. เลือกบุฟเฟ่ต์ให้ถูกปากแต่ไม่ลำบากใจ...ควรดูอะไรบ้าง 🔹 3. ซื้อสินค้าที่มีรังสี UV-C อย่าลืม ! ดูฉลาก #เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)
🔴🔴🔴#ประชาสัมพันธ์เตือนภัยมิจฉาชีพหลอกลงทุนโดยแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อป้องกันมิให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ภาวะสังคม สุขภาพจิตของประชาชน รวมทั้งระบบเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้จัดทำอินโฟกราฟิก เพื่อเตือนภัยประชาชนในพื้นที่ทราบ #ด้วยความห่วงใย #เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 9 ครั้ง ]
นายกฯ แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษา ให้กับ ด.ช. อธิชล กวดขัน (น้องกัปตัน)
ในเวลา 09.30 น. ของวันนี้ นายทวีศักดิ์ จันทะศรี นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง ได้แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษา ให้กับ ด.ช. อธิชล กวดขัน (น้องกัปตัน) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนนครชัยประชาสรรค์ ที่ได้เป็นตัวแทนของเทศบาลตำบลนากลางและได้สร้างชื่อเสียง สามารถคว้าแชมป์ในการแข่งขันศึกมวยมันส์วันส้มโอหวานการกุศล + พักยก PK ชิงแชมป์รุ่น 28 กก. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ณ เวทีมวยชั่วคราว โรงเรียนแท่นประจัน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ #เทศบาลตำบลนากลาง #ค่ายมวยนากลางไทยยิมส์


[ เปิดอ่าน 2180 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์พืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธ์พืชเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา


[ เปิดอ่าน 18 ครั้ง ]
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566


[ เปิดอ่าน 38 ครั้ง ]
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด


[ เปิดอ่าน 47 ครั้ง ]
#รองนายฯ #เปิดงานโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กุดแห่วิทยาร่วมใจ รำ เต้น แอโรบิก"
วันนี้เวลา 10.00 น. นายคณิต พิมพ์ดี รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนากลาง และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลาง เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ "กุดแห่วิทยาร่วมใจ รำ เต้น แอโรบิก" ร่วมกับ นักเรียนและคณะครู โรงเรียนกุดแห่วิทยา


[ เปิดอ่าน 35 ครั้ง ]
#๑อปท.#๑สวนสมุนไพร #เฉลิมพระเกียรติ #พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
วันนี้ เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพรไทยและสมุนไพรท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย จึงได้จัดการดำเนินโครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในกิจกรรมปลูกป่าอนุรักษ์สมุนไพร นำโดย นายคณิต พิมพ์ดี รองนายกเทศมนตรีตำบลนากลาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , คณะสมาชิกสภา , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนากลาง ร่วมกันปลูกสมุนไพร ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนากลาง


[ เปิดอ่าน 39 ครั้ง ]
โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุตามประเพณีและวัฒนธรรม ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2566
โครงการส่งเสริมกิจกรรมส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุตามประเพณีและวัฒนธรรม ศูนย์ผู้สูงอายุตำบลกุดแห่ ประจำปีงบประมาณ 2566

• แสดงข้อมูลข่าวสารภาพกิจกรรมทั้งหมด •