ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
19/09/2566 ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล พื้นที่ตำบลกุดแห่ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
13/09/2566 ประกาศร่างเอกสาร โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล พื้นที่ตำบลกุดแห่ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2566 ประกาศใช้ราคากลาง โครงการปรับปรุงผิวจราจรในเขตเทศบาล พื้นที่ตำบลกุดแห่ โดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตำบลกุดแห่ งานพัสดุและทรัพย์สิน
04/09/2566 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
30/08/2566 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/08/2566 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 งานพัสดุและทรัพย์สิน
21/08/2566 ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเดื่อ (ซอยข้างวัด) หมู่ที่ ๑ บ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/08/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2566 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
17/07/2566 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2566 จำนวน 47 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/07/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •