ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคากันสาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวรพล หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบุศดี ชุมชนภูเงิน หมู่ที่ 6 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนสายบัวละพา หมู่ที่ 1 ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/08/2565 ประกาศใช้ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ซอยศรีสุข บ้านแก้วอุดม ตำบลด่านช้าง งานพัสดุและทรัพย์สิน
17/08/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกเดิมโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยภูเงิน 6 หมู่ที่ 6 บ้านภูน้อย ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
02/08/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการถมดินคันคูรอบศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวม เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2565 ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
20/05/2565 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้งาน (ครั้งที่2) งานพัสดุและทรัพย์สิน
09/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลนากลาง 1 เทศบาลตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •