ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
09/01/2566 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาข้อตกลงเป็นหนังสือ งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/01/2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 งานพัสดุและทรัพย์สิน
26/12/2565 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับภาคเรียนที่ 2/2565 จำนวน 70 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
22/12/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดเล็ก กกค้อ หมู่ที่1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
31/10/2565 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ ซอยบัวสิน หมู่ ๕ ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/10/2565 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลนากลาง สำหรับปิดภาคเรียนที่ 1/2565 จำนวน 30 วัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
30/09/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน ก.ค - ก.ย 2565) งานพัสดุและทรัพย์สิน
23/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ (แบบอัดท้าย) จำนวน 1 คัน งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการต่อเติมหลังคากันสาด ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบูรพาราม หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
05/09/2565 ประกาศใช้ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยวรพล หมู่ที่ 5 ตำบลนากลาง งานพัสดุและทรัพย์สิน
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •