ค้นหา :
วันที่
รายละเอียด หน่วยงานผู้โพสต์
04/07/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
28/06/2567 0.14 รายการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่ดำเนินการในปี พ.ศ.2567 งานพัสดุและทรัพย์สิน
28/06/2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนในเขตเทศบาล พื้นที่หมู่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/06/2567 0.15 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (วงเงินเกินห้าแสนบาท) งานพัสดุและทรัพย์สิน
27/06/2567 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๘๐๐๒ สายบ้านหนองบัวคำแสน-กุดแห่ ต.กุดแห่ อ.นากลาง จ. หนองบัวลำภู งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/06/2567 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับสถานศึกษาสังกัดเทศบาลและโรงเรียนในเขตเทศบาล สำหรับภาคเรียนที่ 1/2567 งานพัสดุและทรัพย์สิน
18/06/2567 ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัสดุและทรัพย์สิน
10/06/2567 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยเดื่อ (นายบัญชา คำบุญเมือง) หมู่ที่ 1 บ้านกกค้อ ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู งานพัสดุ
07/06/2567 0.17 รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง งบประมาณ พ.ศ.2567 งานพัสดุ
07/06/2567 0.16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลนากลาง งานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 งานพัสดุ
• จัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด •